Informacje

Reklamacje

Produkty objęte są odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Przyjmujemy reklamacje tylko i wyłącznie na Produkty zakupione w Sklepie internetowym KAT. na stronie katwear.pl
W przypadku, gdy otrzymany Produkt jest niezgodny z umową - proszę odesłać Produkt wraz z Dowodem zakupu.
Adres, pod którym można składać reklamacje: Marcin Lubera, ul. Bukowa 19, 37-700 Przemyśl, w szczególności złożyć stosowne oświadczenie lub żądanie.
Proszę nie wysyłać Produktów listem zwykłym (zwrócimy koszty wysyłki Produktu, przy czym koszty te powinny być uzasadnione ekonomicznie, dlatego proponujemy, aby skorzystać z usług Poczty Polskiej).
Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wraz podaniem proponowanej przez siebie kwoty, o którą cena ma ulec obniżeniu albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego jeśli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwej rzeczy w sposób wybrany przez Kupującego:
a) jest niemożliwe, albo
b) w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów;
gdy koszty wymiany lub usunięcia wady przewyższają cenę rzeczy sprzedanej - w przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
W ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacyjnego rozstrzygamy zasadność Reklamacji.
W zależności od żądania reklamacyjnego Klienta, w przypadku uznania Reklamacji:
- Produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na identyczny, pozbawiony wad w rozsądnym czasie lub;
- Produkt zostaje dostarczony ponownie do Klienta po ustaleniu kwoty obniżenia jego ceny, wraz ze zwrotem nadwyżki zapłaconej ceny przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, lub
- w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie. Przy uznaniu reklamacji zwrócimy koszty wysyłki przedmiotu Produktu, przy czym zwracane koszty powinny być uzasadnione ekonomicznie. W przypadku nieuznania reklamacji Produkt jest dostarczany ponownie do Klienta w niezmienionym stanie.

Sklep KAT.WEAR wskazuje, że zastrzeżenia Regulaminu Sklepu KAT.WEAR w zakresie sprzedaży hurtowej w przedmiocie reklamacji stosuje się odpowiednio do zapisów Regulaminu Sklepu KAT.WEAR z dnia 05.01.2017r.

Możliwe przykładowe przyczyny odrzucenia reklamacji:
Wadą nie jest naturalne zużycie Produktów, ani nadmierne zużycie spowodowane brakiem regularnej Konserwacji, a także niedostosowaniem się do instrukcji prania lub użytkowania.
Wybierając dany rozmiar należy mieć świadomość, że produkty z naturalnych włókien mogą się skurczyć po pierwszym praniu. W zależności od gramatury materiału różnice mogą sięgać od 3 do 10%.

Realizacja Agencja Interaktywna CZENZO